Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Διενέργεια της προμήθειας « ηλεκτρονικών υπολογιστών , περιφερειακών συσκευών και λοιπά υλικά».

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια της προμήθειας  « ηλεκτρονικών υπολογιστών , περιφερειακών συσκευών και λοιπά υλικά» :
1-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΤΕΧΝ-ΠΡΟΔ
2-προσκληση

Πρόσφατες αναρτήσεις