Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Διενέργεια της «προμήθειας και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Τοπική Κοινότητα Μερόπης»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια της «προμήθειας και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Τοπική Κοινότητα Μερόπης» :
1-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΤΕΧΝ-ΠΡΟΔ
Λόγω τεχνικού προβλήματος στην ιστοσελίδα δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε την τεχνική έκθεση παρακαλούμε επικοινωνήστε με στο τηλέφωνο 2724360325.