Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Διενέργεια της «Προμήθειας και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού υλικού στο σχολείο της Τ.Κ Αγριλόβουνου».

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τη διενέργεια της «Προμήθειας και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού υλικού στο σχολείο της ΤΚ Αγριλόβουνου» :
1-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΤΕΧΝ-ΠΡΟΔ