Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Διενέργεια της προμήθειας υλικών για «Μέσα ατομικής προστασίας».

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια της προμήθειας υλικών για «Μέσα ατομικής προστασίας» :
1.-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-Τ.-Π.
2.-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η-31-2019-ΜΕΛΕΤΗ

Πρόσφατες αναρτήσεις