Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Διενέργεια της προμήθειας υλικών για «προμήθεια υλικών σήμανσης οδών»,

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια της προμήθειας υλικών για «προμήθεια υλικών σήμανσης οδών» :
1.-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-Τ.-Π.
2.-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσφατες αναρτήσεις