Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Διενέργεια της προμήθειας υλικών για την προμήθεια «Υλικών σήμανσης οδών».

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια της προμήθειας «Υλικών σήμανσης οδών» :
1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Τ. Π
2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2020_65 ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Πρόσφατες αναρτήσεις