Διενέργεια της υπηρεσίας «παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας Δήμου Οιχαλίας»