Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Διενέργεια της υπηρεσίας «παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας Δήμου Οιχαλίας»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια της υπηρεσίας «παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας  Δήμου Οιχαλίας» :
1-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΤΕΧΝ-ΠΡΟΔ
2-προσκληση

Πρόσφατες αναρτήσεις