Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

«Δήλωση Συγκομιδής αμπελουργικών Προϊόντων»

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι :
Από 22/9/2020 έχει τεθεί σε λειτουργία από το Υπ.ΑΑΤ η εφαρμογή της ψηφιακής υπηρεσίας , «Δήλωση Συγκομιδής αμπελουργικών Προϊόντων» www.minagric.gr  για την αμπελοοινική περίοδο 2020-2021.
Οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποήσιμες ποικιλίες αμπέλου υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής μέχρι 30-11-2020, προκειμένου να τηρηθούν οι Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να απευθύνονται στο γραφείο 212 και στο τηλέφωνο 2721361238 της Δ/νσης  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας καθώς και στο ΓΑΟ Πύλου τηλ.2723022151.