Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» Δήμου Οιχαλίας.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» Δήμου Οιχαλίας :
ανακοινωση-κληρωσης ΜΗΜΕΔ_signed