ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Δημοτικές ενότητες

Δημοτικές ενότητες – Τοπικές  Κοινότητες & οικισμοί

Ο Δήμος Οιχαλίας διαιρείται σε 5 «δημοτικές ενότητες», οι οποίες αντιστοιχούν στους 5 συγχωνευθέντες δήμους. Κάθε δημοτική ενότητα διαιρείται σε «κοινότητες», οι οποίες αντιστοιχούν στα διαμερίσματα των καταργηθέντων ΟΤΑ. Οι σημερινές τοπικές κοινότητες του Δήμου, ήταν αυτόνομες κοινότητες και δήμοι πριν την εφαρμογή του προγράμματος «Καποδίστριας».

Δημοτική ενότητα (πρώην δήμος) Ανδανίας.

Καταλαμβάνει έκταση 88,7 Km2   με  συνολικό πληθυσμό 2.334 κατοίκους.

Λειτούργησε ως Δήμος από το 1999 έως το 2010 με έδρα το Διαβολίτσι

Περιλαμβάνει τις παρακάτω Τοπικές κοινότητες και οικισμούς:

ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Αγριλοβούνου

το Αγριλόβουνον 

η Βρυσούλα

91

4

Άνω Μελπείας

 

η Άνω Μέλπεια          

ο Άγιος Αθανάσιος   

η Πηγή

63

34

19

Δασοχωρίου 

το Δασοχώρι

44

Δεσύλλα 

ο Δεσύλλας

255

Διαβολιτσίου

το Διαβολίτσι         

οι Άγιοι Θεόδωροι

το Μοναστηράκιον

706

44

21

Ηλέκτρας 

η Ηλέκτρα

116

Καρνασίου 

το Καρνάσιον

141

Κάτω Μέλπειας

η Κάτω Μέλπεια    

ο Βράχος

264

20

Κεντρικού 

το Κεντρικό

96

Κωνσταντίνων

οι Κωνσταντίνοι    

τα Πλάτανα

87

29

Μάλτας 

η Μάλτα

77

Μάνδρας 

η Μάνδρα

47

Μαντζαρίου 

το Μαντζάρι

119

Παραπουγκίου 

το Παραπούγκι

63

 Δ.Ε.ΑΝΔΑΝΙΑΣ

Δημοτική ενότητα (πρώην δήμος) Δωριου

Καταλαμβάνει έκταση 99,24 Km2     με  συνολικό πληθυσμό 3.155 κατοίκους.

Λειτούργησε ως Δήμος από το 1999 έως το 2010 με έδρα το Δώριο

Περιλαμβάνει τις παρακάτω Τοπικές κοινότητες και οικισμούς:

ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Άνω Δωρίου

το Άνω Δώριον

159

Βασιλικό

το Βασιλικό

425

Δωρίου

το Δώριο

ο Άγιος Γεώργιος

ο Αγιος Πέτρος

η Αμφιθέα

η Κατω Αμφιθέα

884

79

45

7

64

Κόκλα

ο Κόκλας

η Κάτω Μάλθη

218

67

Κούβελα

ο Κούβελας

η Κυψέλη

180

38

Μάλθης

η Μάλθη

172

Χαλκιά

ο Χαλκιάς

70

Χρυσοχωρίου

το Χρυσοχώρι

249

Ψαρίου

το Ψάρι

ο Άγιος Νικόλαος

τα Κάτω Μέρη

461

13

24

 dorio

Δημοτική ενότητα (πρώην δήμος) Είρας

Καταλαμβάνει έκταση 86,6 Km2   με  συνολικό πληθυσμό 666 κατοίκους.

Λειτούργησε ως Δήμος από το 1999 έως το 2010 με έδρα τη Νέδα

Περιλαμβάνει τις παρακάτω Τοπικές κοινότητες και οικισμούς:

ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Αγίου Σώστη

ο Αγ. Σώστης             

το Τσουράκι

100

8

Αμπελιώνας

η Αμπελιώνα

110

Κακαλετρίου

το Κακαλέτρι

η Μαρίνα

77

12

Νέδας

η Νέδα

86

Πέτρας

η Πέτρα

η Πέρα Ρούγα

46

25

Σκληρού

ο Σκληρός

το Πανοχώρι

37

18

Στασίμου

το Στάσιμο

68

Συρρίζου

το Σύρριζο

η Διμάνδρα

36

43

  eira

Δημοτική ενότητα (πρώην δήμος) Μελιγαλά

Καταλαμβάνει έκταση 78,2 Km2   με  συνολικό πληθυσμό 3.396 κατοίκους.

Λειτούργησε ως Δήμος από το 1999 έως το 2010 με έδρα τον Μελιγαλά

Περιλαμβάνει τις παρακάτω Τοπικές κοινότητες και οικισμούς:

ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Ανθούσης

η Ανθούσα

135

Ζευγολατείου

το Ζευγολατείο

347

Καλλιρρόης

η Καλλιρρόη

279

Μαγούλας

η Μαγούλα

97

Μελιγαλά

ο Μελιγαλάς

1248

Μίλα

το Μίλα

το Κάστρον

66

8

Νεοχωρίου Ιθώμης

το Νεοχώρι

ο Κροντηρές

219

21

Πολίχνης

η Πολίχνη

188

Σκάλας

η Σκάλα

ο Σταθμός

259

178

Στενυκλάρου

ο Στενύκλαρος

47

Τσουκαλαιΐκων

τα Τσουκαλαιΐκα

304

meligala 

Δημοτική ενότητα (πρώην δήμος) Οιχαλίας

Καταλαμβάνει έκταση 59,060  Km2  με  συνολικό πληθυσμό 2.202 κατοίκους.

Λειτούργησε ως Δήμος από το 1999 έως το 2010 με έδρα τη Μερόπη

Περιλαμβάνει τις παρακάτω Τοπικές κοινότητες και οικισμούς:

ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Ανδανίας

η Ανδανία

114

Καλυβίων

τα Καλύβια

71

Κατσαρού

ο Κατσαρός

384

Λουτρού

το Λουτρόν

114

Μερόπης

η Μερόπη

η Αλλαγή

η Μούστα

479

98

21

Οιχαλίας

η Οιχαλία

394

Πεύκου

το Πεύκον

ο Αγριλιές

62

18

Σιάμου

το Σιάμον

116

Σολακίου

το Σολάκιον

110

Φίλια

το Φίλια

221

oixalia