Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Δυνατότητα σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής εφάπαξ ειδικού βοηθήματος (διαγραφή όλου ή μέρους του χρέους).

Δυνατότητα σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής εφάπαξ ειδικού βοηθήματος (διαγραφή όλου ή μέρους του χρέους).
Προϋποθέσεις:

 1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30/04/2020και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 2. Το βοήθημα χορηγείται αποκλειστικά για την κύρια κατοικία του νοικοκυριού.
 3. Εισοδηματικά κριτήρια ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού :
 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ.
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ.
 • Δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750 ευρώ.
 • Τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ
 • Τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ.
 • Τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000 ευρώ.
 • Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθενται 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος 2.250 ευρώ, με ανώτατο όριο τα 31.500 ευρώ.
 • Αν στο νοικοκυριό περιλαμβάνεται άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000 ευρώ ενώ αν υπάρχει άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα όρια αυξάνονται κατά 15.000 ευρώ.

4.  Περιουσιακά κριτήρια.
Τα περιουσιακά κριτήρια έχουν ως εξής:
Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, συν 15.000 ευρώ για κάθε μέλος με ανώτατο όριο τα 180.000 ευρώ. Επίσης το νοικοκυριό δεν πρέπει να δηλώσει δαπάνες πολυτελείας (π.χ. σκάφη αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, οικιακές βοηθοί κλπ.).
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Δήμο Οιχαλίας μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 • αίτηση τα νοικοκυριά θα πρέπει να υποβάλουν την
 • τελευταία δήλωση εισοδήματος (Ε1),
 • το Ε9,
 • το εκκαθαριστικό εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ,
 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 • γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α εφόσον υπάρχει άτομο ή άτομα με αναπηρία άνω του 67 % και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, για την ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης.

Αν η αίτηση γίνει δεκτή, τότε ο ΔΕΔΔΗΕ αναλαμβάνει την καταβολή του βοηθήματος και την επανασύνδεση (χωρίς τέλη επανασύνδεσης). Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται ως εξής:
Για συνολικές οφειλές έως 6.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής, από 6.000 έως 9.000 ευρώ θα καταβάλλεται το 75%, από 9.000 έως 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται το 50% της οφειλής και για οφειλές άνω των 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται το 30% της οφειλής.
Οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν επανασύνδεση μπορούν να ενημερώνονται στο τηλέφωνο 2724360349.
ΦΕΚ 3088 Β’, 24-7-2020
ATT00159

Πρόσφατες αναρτήσεις