Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Έγκριση του 1ου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού Δημόσιου διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή Πατρικής Οικίας Μαρίας Κάλλας», με Α.Μ. 15/2018 π/σμού δαπάνης 300.000,00 €».

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την έγκριση του 1ου  πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού Δημόσιου διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή Πατρικής Οικίας Μαρίας Κάλλας» : Α.Ο.Ε. 88-2019 ΚΑΙ 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ