Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Έκδοση ψηφίσματος του Δ.Σ του Δήμου Οιχαλίας για την ανάκληση – διόρθωση απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ όσον αφορά το σκέλος των Κοινοτήτων Αγίου Σώστη, Αμπελιώνας, Κακαλετρίου, Νέδας, Πέτρας, Σκληρού της Δ.Ε Είρας του Δήμου μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας με την αρ.22/2022 ομόφωνη απόφασή του ενέκρινε την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος :
«Ο Δήμος Οιχαλίας είναι ένας από τους έξι (6) δήμους της Μεσσηνίας με το δύσκολο ανάγλυφο, τις λιγότερες υποδομές και το ελλειμματικό συγκοινωνιακό δίκτυο. Είναι ένας Δήμος έκτασης 411 τετραγωνικών χιλιομέτρων με 52 Κοινότητες, που αποτελούνται από περίπου 80 οικισμούς. Όπως καταλαβαίνετε είναι ένας μικρός Δήμος σε πληθυσμό (11.228 μόνιμοι κάτοικοι) με μεγάλη γεωγραφική έκταση. Πάνω από το 90% της έκτασης αυτής αποτελείται από ορεινές, ημιορεινές και μειονεκτικές περιοχές.
Οι κάτοικοι του δήμου Οιχαλίας, οι οποίοι ας σημειωθεί ότι ανήκουν στα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα, αφού ο πληθυσμός του δήμου μας είναι κατ’ εξοχήν αγροτικός και μεγάλης ηλικίας, πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα με τους κατοίκους των άλλων δήμων του νομού, δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και δεν πρέπει να απαξιώνονται και να ταλαιπωρούνται από τη διοίκηση.
Πόσο μάλλον οι Κοινότητες Αγίου Σώστη, Αμπελιώνας, Κακαλετρίου, Νέδας, Πέτρας, Σκληρού της Δημοτικής Ενότητας Είρας του Δήμου Οιχαλίας που είναι 100% ορεινές περιοχές και με την αλλαγή που αποφασίστηκε με την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 ΕΞ 2022 /21-4-2022 (ΦΕΚ Β’ 2085/28-04-2022) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα εξυπηρετούνται πλέον από την Δ.Ο.Υ. Πύργου και όχι από την Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας που εξυπηρετούνταν έως σήμερα. Η ανωτέρω απόφαση θα δημιουργήσει ένα ακόμη δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος για τους κατοίκους των ανωτέρω Κοινοτήτων γιατί θα πρέπει να μετακινούνται και στην Καλαμάτα για τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες αλλά και στον Πύργο για τις φορολογικές τους υποθέσεις.
Για τους ανωτέρω λόγους αιτούμαστε την ανάκληση – διόρθωση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 ΕΞ 2022 /21-4-2022 (ΦΕΚ Β’ 2085/28-04-2022) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων όσον αφορά το σκέλος των Κοινοτήτων Αγίου Σώστη, Αμπελιώνας, Κακαλετρίου, Νέδας, Πέτρας, Σκληρού της Δημοτικής Ενότητας Είρας του Δήμου Οιχαλίας.
Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί σε όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες.»