Εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.