Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΕΛΓΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο ΕΛ.Γ.Α.  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης, από την Τετάρτη  31 Ιανουαρίου 2018 έως και την  Πέμπτη 01 Μαρτίου 2018, για το σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τα έτη  2014 και 2015, και κρίθηκαν επιλέξιμες ενίσχυσης, σύμφωνα με τους  επισυναπτόμενους  πίνακες.  (πίνακας Α-έτος 2014, πίνακας Β-έτος 2015).
Λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο παρακάτω αρχείο και στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ www.elga.gr :
Ανακοίνωση Τυπου_ΕΤΗΣΙΑ 2014_2015