Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Τ.Μ.

Κατόπιν της θέσης σε ισχύ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου << Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του >>
α) με την παρ. 1 του άρθρου 2, προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας καταβολής οφειλών και παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης ( το χρονικό διάστημα παράτασης των ανωτέρω προθεσμιών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια πρόκειται να καθοριστούν με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών )
β) με την παρ. 4 του άρθρου 10 , παρατείνεται έως: 30/06/2020 η προθεσμία υποβολής δήλωσης διόρθωσης της επιφάνειας ακινήτων (άρθρο 51  παρ. 2 του Ν. 4647/2019).
Για το λόγο αυτό, πρέπει να αποφεύγεται η μαζική προσέλευση των Δημοτών στο Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του κορωνοϊού εξαιτίας του συνωστισμού.
Επισημαίνουμε, ότι οι Δημότες για την πληρωμή των οφειλών τους, μπορούν να χρησιμοποιούν τους ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ που αναγράφονται στα ειδοποιητήρια καθώς επίσης και για τη δήλωση της επιφάνειας των ακινήτων μπορούν να προβούν σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης της επιφάνειας των  ακινήτων.

Πρόσφατες αναρτήσεις