Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για την Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων.

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την «Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων».

Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 2724360343, 2724360338.

«Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων»

 

ΡΦΛΡ4653Π8-ΜΤΒ