Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Ενημερωτική ομιλία για τις διαδικασίες δημιουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου.

Πρόσφατες αναρτήσεις