Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ

Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Μεσσηνίας διοργανώνει ενηµερωτική συνάντηση µε θέµατα :
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ (Νέα Προγραµµατική Περίοδος)
ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ ( Ιδιοπαραγόµενα Προϊόντα) την ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 στις 19:00 µ.µ στην Καλαµάτα στο Αµφιθέατρο Αλέξανδρος Κουµουνδούρος της Π.Ε Μεσσηνίας.
ΑΠΟ ΤΗ ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Πρόσφατες αναρτήσεις