Ενημερωτικό σποτ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας- Για ασφαλή θέρμανση το χειμώνα Προετοιμάσου!