Ενημερωτικό σποτ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την γραμμή 112 Ενιαίο Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης