Ενημερωτικό σποτ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας- Ταξιδεύεις το Χείμωνα.