Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Ένταξη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (Π.Α.Α. 2014 – 2020

Ο Δήμος Οιχαλίας ανακοινώνει την έγκριση ένταξης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» και κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0035984672 στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (Π.Α.Α. 2014 – 2020), της υπ΄ αριθμό 5474/23-12-2021 πρόσκλησης της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 4/2022 μελέτη, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Οιχαλίας, ο προϋπολογισμός του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο ποσό των 485.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και αποσκοπεί στην ασφαλτόστρωση υφιστάμενων δρόμων του οδικού δικτύου αγροτικής οδοποιίας πυροπλήκτων περιοχών της Δημοτικής Ενότητας Μελιγαλά.

Πρόσφατες αναρτήσεις