ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ.