ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Β' ΤΟΠΙΚΗ ΤΟΥ Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ.