Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Β' ΤΟΠΙΚΗ ΤΟΥ Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ.

Πρόσφατες αναρτήσεις