Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Ο Οργανισμός Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου Οιχαλίας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 24/2022 Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την 1478/23-01-2023 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, επαναλαμβάνει την ανακοίνωση περί της προσλήψεως προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. Μερικής Απασχόλησης, 2μηνης διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στο 1ο Κ.Δ.Α.Π. Μελιγαλά, (καθημερινά με ωράριο 16:00 με 20:00), στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες :

6ΡΔ2ΟΛΥΝ-ΟΤ8

Πρόσφατες αναρτήσεις