Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Ο Δήμος Οιχαλίας συμμετέχει στο πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που εκπονείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από το πρόγραμμα μπορούν να ωφεληθούν άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Στους ωφελούμενους θα παρέχονται τρόφιμα και είδη οικιακού καθαρισμού, προσωπικής υγιεινής, ρουχισμός, και βρεφικά ή παιδικά είδη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eiead.gr/ επιλέγοντας τον σύνδεσμο ΤΕΒΑ, είτε στα ΚΕΠ της περιοχής τους.
Αιτήσεις μπορούν να αποβάλλονται είτε ιδιωτικά στο https://www.idika.org.gr/teba/, είτε στα ΚΕΠ της περιοχής τους.
Αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ