Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Εργασίες συντήρησης επισκευής Πολιτιστικού Καφενείου Τ.Κ. Μελιγαλά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ο Δήμος Οιχαλίας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για το έργο: «Εργασίες συντήρησης επισκευής Πολιτιστικού Καφενείου Τ.Κ. Μελιγαλά» (με Αρ. Μελέτης: 10/2016 π/σμού δαπάνης 3.313,90 €, CPV: 45000000-7), καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές, μέχρι και την Παρασκευή 16-12-2016 και ώρα 11:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Οιχαλίας, Πλατεία Αγίου Ιωάννου, 24002 Μελιγαλά, Δημαρχείο 1ος όροφος.

Πληροφορίες   : Λάρδα Χρυσούλα
ΤΗΛ.                : 2724360341/2724360325
FAX                  : 2724023477
εmail: chryslarda@1423.syzefxis.gov.gr

Πρόσφατες αναρτήσεις