Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Γνωστοποίηση Πρόσληψης Ειδικού Συμβούλου.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη ειδικού συμβούλου, ο οποίος θα επικουρεί την Δήμαρχο σε Τεχνικά θέματα :

617ΒΩΞ4-ΔΦΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ