Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

 
Ο Δήμος Οιχαλίας προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη ο οποίος θα επικουρεί τον Δήμαρχο σε οικονομικά θέματα.
Πιο συγκεκριμένα ο Εiδικός Συνεργάτης θα έχει συμβουλευτικό ρόλο σε οικονομικά – λογιστικά θέματα που προκύπτουν στο Δήμο, υποστήριξη σε θέματα υποβολής προτάσεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ και συναφή προγράμματα καθώς επίσης και κάθε άλλη εργασία που μπορεί να του ανατεθεί από τον Δήμαρχο.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2724360320 και στο παρακάτω συνημμένο έγγραφο :
γνωστοποιηση προσληψησ ειδικου συνεργατη οικονομικο
 

Πρόσφατες αναρτήσεις