Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Γνωστοποίηση Πρόσληψης Επιστημονικού Συνεργάτη στο Δήμο Οιχαλίας

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε πληροφορίες για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη από το Δήμο μας :
ΔΗΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ