Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Η Πολεοδομία δεν προβαίνει σε διακοπή εργασιών

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας Δήμου Καλαμάτας δεν πρόκειται να προβεί σε διακοπή εργασιών, όσον αφορά σε κατασκευή υπόγειας δεξαμενής σε πυρηνελαιουργείο στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά. Για το θέμα αυτό, κατόπιν αναφοράς του δημάρχου Οιχαλίας, Αριστείδη Σταθόπουλου, προς τον εισαγγελέα Πρωτοδικών και εισαγγελικής παραγγελίας που ακολούθησε για διερεύνηση της υπόθεσης, η Διεύθυνση Πολεοδομίας Δήμου Καλαμάτας απέστειλε αναλυτικό έγγραφο σε πολλούς αποδέκτες, δεδομένου ότι ο δήμαρχος Οιχαλίας ζητούσε να διαταχθεί διακοπή εργασιών. Συμπερασματικά, επί του ζητήματος η Διεύθυνση Πολεοδομίας Δήμου Καλαμάτας αναφέρει: «Κατόπιν όλων αυτών, θεωρούμε ότι η Δ/νση Πολεοδομίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και των υφιστάμενων πολεοδομικών διατάξεων που διέπουν τα θέματα έκδοσης οικοδομικών αδειών και διακοπής – ανάκλησής τους, δεν οφείλει να προβεί σε διακοπή ή ανάκληση της από 19.09.2014 αναθεώρησης της Α.Δ.370/12 , διότι ουδεμία πολεοδομική διάταξη θίγεται με την ανωτέρω άδεια, ούτε προκύπτει προφανής νομική πλημμέλεια που να μπορεί να αιτιολογήσει λόγους διακοπής. Στις αρμόδιες Υπηρεσίες για θέματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας και αδειοδότησης: α) τη Διεύθυνση  Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου β) τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Μεσσηνίας που αποστέλλουμε το παρόν, παρακαλούμε στο βαθμό που έχουν αντιρρήσεις ή επισημάνουν τυχόν παραλείψεις στις διαδικασίες που έχει ακολουθήσει η εταιρεία “ΟΙΧΑΛΙΑ ΕΠΕ” στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, να μας ενημερώσουν σχετικά. Συνημμένα αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη και αναφέρονται παραπάνω».

Πρόσφατες αναρτήσεις