Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός για την "Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και Νομικών Προσώπων του έτους 2021"

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό για την Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και Νομικών Προσώπων του έτους 2021 :
ATT00458
ATT00461