ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ