Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΕΥΧΕΣ ΠΑΣΧΑ 3

Πρόσφατες αναρτήσεις