ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ «ΔΙΒΑΡΙ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ