ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΔΙΒΑΡΙ ΤΗΣ Τ.Κ ΠΟΛΙΧΝΗΣ