Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

”ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΣΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΑΚΤΙΝΑΣ 100 Μ. ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΗΠΕΔΑ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ”

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,(Υπ. Απόφασης 18851 οικ.φ.700.20/2023) με την οποία εγκρίνει την υπ’ αριθ. 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα» (ΦΕΚ 2549/Β’/19.04.2023) οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και ορίων οικισμών, επί εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μέτρων από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και επί εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα υποχρεούνται μέχρι την 30 Απριλίου εκάστου έτους να προβούν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στην συντήρησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου.

Παρακαλείσθε όπως άμεσα προβείτε στον καθαρισμό του οικοπέδου σας εντός διαστήματος 10 ημερών.

Ο οικείος δήμος, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, μεριμνά για τη διενέργεια αυτοψίας. Αν οι υπόχρεοι προς καθαρισμό δεν συμμορφωθούν, ο δήμος επιβάλλει πρόστιμο 50 λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ. Κατά του προστίμου ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει ένσταση στον δήμο εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών. Εάν αυτή δεν γίνει αποδεκτή, εντός προθεσμίας 5 ημερών ο δήμος προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών, κατά προτεραιότητα, βάσει του κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς.

Ειδικά για περιφραγμένους ή επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων για καθαρισμό τους, ο οικείος Δήμος, ταυτόχρονα με την επιβολή του προστίμου, αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας για τη βεβαίωση τυχόν συνδρομής υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς και βάσει αυτής, υποχρεούται σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων για την άρση του κινδύνου (Παράρτημα Γ’).