Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

Η Υποστηρικτική Δομή Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, που συνέστησε ο Δήμος Οιχαλίας  και έργο της είναι η εξυπηρέτηση για είδη πρώτης ανάγκης που χρειάζονται, ώστε να προγραμματιστεί η εξυπηρέτησή τους κατ’ οίκον και να μην χρειαστεί να μετακινηθούν, των ευπαθών ομάδων που διαμένουν στις τοπικές κοινότητες του Δήμου μας συγκεκριμένα ηλικιωμένων ατόμων, συνεχίζει την λειτουργία της και κατά τη διάρκεια του τετραημέρου του Πάσχα στα παρακάτω τηλέφωνα :
6932536054 κ.Παπαδόπουλος και 6932536093 κ.Τράγος.
Η συνέχιση της λειτουργίας της Υποστηρικτικής Δομή του Δήμου Οιχαλίας κατά τη διάρκεια του τετραημέρου θεωρείτε επιβεβλημένη καθώς έχει προσφέρει σημαντικό κοινωνικό έργο και μεγάλη βοήθεια στους Δημότες μας κατά την απαγόρευση της  κυκλοφορίας.
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ – ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ