Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2/2023 ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2572/1/12-2-24

Πρόσφατες αναρτήσεις