Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ