ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Δελτία Τύπου