Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ – ΤΣΑΚΩΝΑ.

ΑΡ.ΑΠΟΦ.178/2019

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Αποφάσισε ομόφωνα

την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος

To δημοτικό συμβούλιο, οι θεσμικοί, κοινωνικοί και λοιποί φορείς, καθώς και οι κάτοικοι του Δήμου Οιχαλίας, συμπαρατασσόμαστε με τα δημοτικά συμβούλια των δήμων των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Ιονίων Νήσων σχετικά με την κατασκευή του δρόμου Πάτρα- Πύργος-Ολυμπία-Καλό Νερό- Τσακώνα.

Συγκεκριμένα, απαιτούμε την άμεση κατασκευή του εν λόγω οδικού άξονα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, μιας και κάτι τέτοιο θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών και υπονομεύει την τουριστική και αναπτυξιακή προβολή του Νομού μας και κατ’ επέκταση του Δήμου μας.

Πρέπει να αναληφθούν οι όποιες πρωτοβουλίες εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, προκειμένου να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια και να ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου, ούτως ώστε να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023, βάσει χρονοδιαγράμματος του ΕΣΠΑ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΣΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ