Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Σήμερα ο Δήμαρχος Οιχαλίας κ.Σταθόπουλος με την αρ.αποφ.100/20-3-2017 και ΑΔΑ 7Η07ΩΞ4-207 όρισε τους αντιδημάρχους με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία από 20-3-2017 έως 31-8-2019.
Στο παρακάτω κείμενο μπορείτε να δείτε την αναρτημένη απόφαση με τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες και τον ορισμό των αντιδημάρχων :
7Η07ΩΞ4-207

Πρόσφατες αναρτήσεις