Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Παρακαλούνται όσοι προμηθευτές/ ανάδοχοι οφείλουν τιμολόγια στο δήμο Οιχαλίας, να προβούν στην έγκαιρη τιμολόγησή τους και να τα προσκομίσουν στο λογιστήριο του δήμου, το αργότερο έως 29/12/2023.

Παρακαλούνται όσοι προμηθευτές/ ανάδοχοι οφείλουν τιμολόγια στο Δήμο Οιχαλίας, να προβούν στην έγκαιρη τιμολόγησή τους και να τα προσκομίσουν στο
λογιστήριο του δήμου, το αργότερο έως 29/12/2023.

Πρόσφατες αναρτήσεις