Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΓΕΤΟ ΣΕ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΑΝΔΑΝΙΑΣ.

Σας κάνουμε γνωστό ότι από 05/01/2022 ημέρα Τετάρτη θα παραλαμβάνονται αιτήσεις ζημιάς από ΠΑΓΕΤΟ σε ελαιοκαλλιέργειες που βρίσκονται στις κάτωθι  Κοινότητες της Δ.Ε. Ανδανίας που επλήγησαν: 1.ΑΓΡΙΛΟΒΟΥΝΟ, 2. ΔΕΣΥΛΛΑ, 3. ΚΕΝΤΡΙΚΟ,4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΝ, 5.ΜΑΛΤΑ, 6. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ, 7. ΜΑΝΤΖΑΡΙ & 8. ΠΑΡΑΠΟΥΓΚΙ

 Δικαιολογητικά: Δήλωση καλλιέργειας ΕΛΓΑ έτους 2021 ή να γνωρίζεστε το Α.Φ.Μ. σας.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται έως και τις 17/01/2022 στο Δημαρχείο Μελιγαλά 2ο όροφο .

Πρόσφατες αναρτήσεις