Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα προς αποκατάσταση κτιριακών ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 04-08-2021 στην Κάτω Μέλπεια του Δήμου Οιχαλίας.

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με την παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα προς αποκατάσταση κτιριακών ζημιών που προκλήθηκαν
από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν: α) στις 02.08.2021 στο Βασίλιτσι του Δήμου Πύλου Νέστορος, β) στις 03.08.2021 στο Δάσος Μαγκλαβά, πλησίον Βλαχόπουλου του Δήμου Πύλου Νέστορος και γ) στις 04-08-2021 στην Κάτω Μέλπεια του Δήμου Οιχαλίας.

ATT00696

ATT00693

Πρόσφατες αναρτήσεις