Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε τους οριστικούς επιτυχόντες  ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 6433/28-7-2022  σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων :

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ